SPIRITUAL

Ganesha Ashtottara Shatanamavali English

1.ōṃ gajānanāya namaḥ2.ōṃ gaṇādhyakṣāya namaḥ3.ōṃ vighnārājā...


Ganesha Ashtottara Shatanamavali Kannada

೧.ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ೨.ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ೩.ಓಂ ವಿಘ್ನಾರಾಜಾಯ ನಮಃ೪.ಓಂ...


Ganesha Ashtottara Shatanamavali Telugu

౧.ఓం గజాననాయ నమః౨.ఓం గణాధ్యక్షాయ నమఃత్రీ.ఓం విఘ్నారాజాయ నమః౪...


Ganesha Ashtottara Shatanamavali Hindi

१.ॐ गजाननाय नमः२.ॐ गणाध्यक्षाय नमः३.ॐ विघ्नाराजाय नमः४.ॐ विन...


Ganesha Ashtottara Shatanamavali Sanskrit

१.ॐ गजाननाय नमः२.ॐ गणाध्यक्षाय नमः३.ॐ विघ्नाराजाय नमः४.ॐ विन...


Vinayaka Ashtottara Shatanamavali English

1.ōṃ vināyakāya namaḥ2.ōṃ vighnarājāya namaḥ3.ōṃ gaurīputrāy...


Vinayaka Ashtottara Shatanamavali Kannada

೧.ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ೨.ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ೩.ಓಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ೪.ಓಂ...


Vinayaka Ashtottara Shatanamavali Telugu

౧.ఓం వినాయకాయ నమః౨.ఓం విఘ్నరాజాయ నమఃత్రీ.ఓం గౌరీపుత్రాయ నమః౪...


Vinayaka Ashtottara Shatanamavali Hindi

१.ॐ विनायकाय नमः२.ॐ विघ्नराजाय नमः३.ॐ गौरीपुत्राय नमः४.ॐ गणे...


Vinayaka Ashtottara Shatanamavali Sanskrit

१.ॐ विनायकाय नमः२.ॐ विघ्नराजाय नमः३.ॐ गौरीपुत्राय नमः४.ॐ गणे...


Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali English

1.ōṁ gakārarūpāya namaḥ2.ōṁ gambījāya namaḥ3.ōṁ gaṇēśāya nam...


Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali Kannada

೧.ಓಂ ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ೨.ಓಂ ಗಂಬೀಜಾಯ ನಮಃ೩.ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ೪.ಓಂ ಗಣವಂದಿ...


Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali Telugu

౧.ఓం గకారరూపాయ నమః౨.ఓం గంబీజాయ నమఃత్రీ.ఓం గణేశాయ నమః౪.ఓం గణవ...


Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali Hindi

१.ॐ गकाररूपाय नमः२.ॐ गंबीजाय नमः३.ॐ गणेशाय नमः४.ॐ गणवंदिताय ...


Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali Sanskrit

१.ॐ गकाररूपाय नमः२.ॐ गम्बीजाय नमः३.ॐ गणेशाय नमः४.ॐ गणवन्दिता...


Sri Subramanya Ashtottara Shatanamavali English

1.ōṃ skandāya namaḥ2.ōṃ guhāya namaḥ3.ōṃ ṣaṇmukhāya namaḥ4.ō...


Sri Subramanya Ashtottara Shatanamavali Kannada

೧.ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ೨.ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ೩.ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ೪.ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರ...


Sri Subramanya Ashtottara Shatanamavali Telugu

౧.ఓం స్కందాయ నమః౨.ఓం గుహాయ నమఃత్రీ.ఓం షణ్ముఖాయ నమః౪.ఓం ఫాలనే...


Sri Subramanya Ashtottara Shatanamavali Hindi

१.ॐ स्कंदाय नमः२.ॐ गुहाय नमः३.ॐ षण्मुखाय नमः४.ॐ फालनेत्रसुता...


Sri Subramanya Ashtottara Shatanamavali Sanskrit

१.ॐ स्कन्दाय नमः२.ॐ गुहाय नमः३.ॐ षण्मुखाय नमः४.ॐ फालनेत्रसुत...


Shiva Ashtottara Shatanamavali English

1.ōṃ śivāya namaḥ2.ōṃ mahēśvarāya namaḥ3.ōṃ śambhavē namaḥ4....